Исковое заявление в суд об усыновлении ребенка супруги образец

Содержание
 1. Заявление об усыновлении ребенка. Инструкция по заполнению
 2. Зразок заяви
 3. Заява про усиновлення
 4. Процедура усыновления (удочерения) ребенка жены: необходимые документы, образец искового заявления
 5. Возможность усыновления (удочерения) ребенка законной супруги
 6. Ограничения для кандидатов в усыновители
 7. Предварительная подготовка
 8. Процедура усыновления
 9. Исковое заявление
 10. Основное слушание и вынесение решения
 11. Спорные ситуации
 12. Исковое заявление об усыновлении ребенка: заполненный образец в суд на удочерение ребенка жены
 13. Когда необходимо исковое заявление об усыновлении
 14. Форма
 15. Дополнительные требования
 16. Заявление об удочерении ребенка супруги – бланк 2021, скачать в doc
 17. Плюсы усыновления ребенка
 18. Рассмотрение судом дела
 19. Кто может стать усыновителем?
 20. Главное
 21. Чьё согласие требуется?
 22. Усыновление ребенка жены от первого брака: особенности и процедура усыновления
 23. Особенности усыновления ребенка жены от первого брака
 24. При живом отце
 25. Отец лишен родительских прав
 26. При умершем отце
 27. Процесс усыновления ребенка жены от первого брака
 28. Документы
 29. Получение заключения
 30. Образец искового заявления
 31. Направление документов в суд
 32. Судебный процесс
 33. Регистрация усыновления
 34. Судебная практика
 35. Пошаговое составление искового заявления об усыновлении ребенка жены. Образец документа
 36. С чего начать составление документа в суд?
 37. Обязательные пункты

Заявление об усыновлении ребенка. Инструкция по заполнению

Исковое заявление в суд об усыновлении ребенка супруги образец

Усиновленою може бути дитина. У виняткових випадках суд може постановити рішення про усиновлення повнолітньої особи, яка не має матері, батька або була позбавлена їхнього піклування. У цьому разі суд бере до уваги сімейний стан усиновлювача, зокрема відсутність у нього своїх дітей, та інші обставини, що мають істотне значення.

Для усиновлення дитини потрібна її згода, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити.

Заява про усиновлення розглядається в порядку окремого провадження, за місцем проживання дитини.

Заява про усиновлення дитини повинна містити: найменування суду, до якого подається заява, ім'я, місце проживання заявника, а також прізвище, ім'я, по батькові, вік усиновлюваної дитини, її місце проживання, відомості про стан здоров'я дитини. Заява про усиновлення дитини може також містити клопотання про зміну прізвища, імені, по батькові, дати, місця народження дитини, про запис заявника матір'ю або батьком дитини.

До заяви про усиновлення дитини за наявності мають бути додані такі документи:

 1. копія свідоцтва про шлюб, а також письмова згода на це другого з подружжя, засвідчена нотаріально, – при усиновленні дитини одним із подружжя;
 2. медичний висновок про стан здоров'я заявника;
 3. довідка з місця роботи із зазначенням заробітної плати або копія декларації про доходи;
 4. документ, що підтверджує право власності або користування жилим приміщенням;
 5. інші документи, визначені законом.

Судовий збір складає 0,4 прожиткових мінімумів для працездатної особи, станом на 1 січня відповідного року.  

Зразок заяви

До __________(назва суду)адреса: _________
Заявник 1:________(ПІБ), проживаю за адресою:______________________, тел.:__________________________Заявник 2: ________(ПІБ), проживаю за адресою:______________________, тел.:__________________________
Заінтересовані особи:
Служба у справах дітей  _________ району .__________ міської ради  адреса:____________________Відділ РАЦС _______ управління юстиції в місті ______адреса:__________Усиновлювана дитина:____________ ______ року народження, що мешкає за адресою:____________

Судовий збір: ______

Заява про усиновлення

З «__» ______ ____ року ми, __________ та ______________ перебуваємо у шлюбі. Шлюб зареєстрований у _______ відділі РАЦС м_______, актовий запис № ____, від «_»_____ ____ року.

Від цього шлюбу дітей не маємо. Тому бажаємо усиновити дитину – ___________, «__» _______ ____ року народження, уродженця м. ______, що проживає ________.

Мати дитини ___________, «__» ______ _____ року народження покинула дитину у

Пологовому будинку № ___ міста ______ та заявила про відмову від неї, про що свідчить «Акт про дитину, покинуту в пологовому будинку» від «__» _______ _____ року № ______, підписаний оперуповноваженим _______ районного відділу ________ МУ УМВС України  ________ у присутності головного лікаря _________.

Відомості про батька внесено відповідно до ч.1 ст.135 Сімейного кодексу України, що підтверджується довідкою _______ відділу РАЦС м. __________ від «__» ______ ______ р. На цей час відомості про мати та батька дитини відсутні.

Я, ________,. працюю у _______ на посаді ______________, де одержую середню заробітну платню _______ грн. на місяць. Я, _______, працюю  у __________на посаді _______, де одержую середню заробітну платню ________ грн. на _______ місяць. По місцю роботи і проживання ми характеризуємося позитивно, маємо добрий стан здоров'я. Спиртними напоями не зловживаємо.

На наркологічному, психоневрологічному обліку не перебуваємо. Маємо благополучну сім'ю, в якій може виховуватися дитина (що підтверджується характеристиками та довідками з місця проживання, та про стан здоров'я заявників).

Маємо у власності квартиру № __ у буд. № __ по вул._____у м .

_____, маємо усі необхідні умови для виховання, розвитку та навчання дитини.

За Нашою заявою з «_» _____ _____ року ми перебуваємо на обліку в службі у справах дітей як кандидати в усиновлювачі, з правовими наслідками усиновлення ми ознайомлені. Можливість бути усиновлювачами, та реєстрація нас як кандидатів підтверджується висновками служби у справах дітей _______ районної адміністрації № ___ від __.__.________.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 207-208, 211, 214-215, 219, 222-223, 224, 229, 231, 233 СК України, ст. 293, 310-314 ЦПК України, –

ПРОСИМО:

 1. Дозволити усиновити дитину _________ «__» _______ _____ року народження, уродженця міста ______.
 2. Змінити прізвище дитини з _______ на ________.
 3. Змінити по-батькові дитини з ________ на _________.
 4. Зобов’язати ___________відділення РАЦС міста __________ внести зміни до Актового запису № _____ від «__» _______ ______ року про народження ____________, вказавши батьком дитини ________, матір’ю

Додатки:

 • Копія свідоцтва про шлюб заявників.
 • Копія свідоцтва про народження дитини.
 • Копія довідки-характеристики з місця проживання заявників.
 • Копія довідки про зарплату Заявника 1.
 • Копія довідки про зарплату Заявника 2.
 • Копія характеристики з місця роботи Заявника 1.
 • Копія характеристики з місця роботи Заявника 2.
 • Копія акту про можливість заявників бути усиновлювачами.
 • Копія заяв у службу у справах неповнолітніх про усиновлення.
 • Копія довідки про несудимість Заявника 1.
 • Копія довідки про несудимість Заявника 2.
 • Копія довідки про стан здоров’я Заявника 1.
 • Копія довідки про стан здоров’я Заявника 2.
 • Копія висновку про стан здоров'я усиновлюваної дитини.
 • Копія витягу з історії розвитку дитини.
 • Копія довідки РАЦС про народження та дані про батьків.
 • Копія заяви про відмову від дитини.
 • Копія акту про покинуту дитину.
 • Копія витягу з реєстру про право власності на квартиру Заявників.
 • Квитанція про сплату судового збору.

«___» _______ ______ року             /_____/ ___________

Процедура усыновления (удочерения) ребенка жены: необходимые документы, образец искового заявления

Исковое заявление в суд об усыновлении ребенка супруги образец

Согласно нормам, установленным действующим Семейным Кодексом Российской Федерации, несовершеннолетние дети, в силу тех или иных обстоятельств находящиеся на попечении лишь одного из родителей, могут быть усыновлены отчимом (либо мачехой), т. е. лицом, вступившим в законный брак с их (детей) законным попечителем – биологической матерью либо отцом соответственно.

При этом по окончании процесса усыновления отчим (либо мачеха) официально наделяется полным спектром родительских прав и обязанностей, его юридический статус приравнивается к статусу биологического родителя.

Возможность усыновления (удочерения) ребенка законной супруги

В соответствии с законодательно установленными нормами, гражданин РФ, состоящий в законном браке и не являющийся биологическим отцом несовершеннолетнего ребенка либо детей своей супруги, имеет право на инициацию процедуры его (ребенка) усыновления.

В данном случае важным обстоятельством является отсутствие необходимости наличия шестнадцатилетней разницы в возрасте между отчимом и ребенком жены (в отличие от усыновления детей, не имеющих законных попечителей или опекунов).

Тем не менее кандидат в усыновители должен быть совершеннолетним и соответствовать законодательно установленным требованиям и критериям. Кроме того, усыновление может быть осуществлено лишь на добровольной основе при условии согласия обоих биологических родителей, а также самого ребенка, но лишь в том случае, если он уже достиг десятилетнего возраста.

Ограничения для кандидатов в усыновители

Согласно ст. 127 СК РФ, претендовать на роль усыновителя ребенка законной супруги не могут лица:

 • признанные судом полностью или ограниченно недееспособными либо неспособные должным образом выполнять родительские обязанности по состоянию собственного здоровья (в т. ч. вследствие алкоголизма или наркомании);
 • ранее лишенные либо ограниченные судом в родительских правах;
 • отстраненные судом от обязанностей попечителя (опекуна) за ненадлежащее исполнение своих законных обязанностей либо подвергшиеся отмене усыновления по собственной вине;
 • не имеющие постоянного места жительства.

Также усыновителем ребенка жены не может быть лицо, имеющее (или ранее имевшее) судимость либо подвергающееся (или ранее подвергавшееся) уголовному преследованию:

 • за противоправные действия в отношении половой неприкосновенности и половой свободы личности – за исключением случаев прекращения уголовного преследования вследствие полной реабилитации подсудимого;
 • за преступления против свободы, чести и достоинства личности – за исключением случаев клеветы и незаконной госпитализации в медучреждения, оказывающие психиатрическую помощь в условиях стационара;
 • за преступления против жизни и здоровья, против семьи и несовершеннолетних, против здоровья населения, общественной нравственности, мира и безопасности человечества – за исключением случаев классификации судом данных деяний в качестве преступлений средней или небольшой тяжести и отсутствия опасности со стороны потенциального усыновителя для жизни, здоровья и нравственности усыновляемого лица;
 • за иные преступные деяния, классифицированные судом в качестве тяжких и особо тяжких.

Предварительная подготовка

Предварительным этапом процедуры усыновления отчимом ребенка жены является сбор пакета документов, необходимых для последующего предъявления во всех инстанциях, задействованных в рассматриваемом процессе.

Таким образом, заинтересованная в усыновлении сторона должна заранее озаботиться подготовкой следующих документов:

 1. Справки об отсутствии у отчима судимостей. Данную справку можно заказать при личном посещении отдела ГУ МВД по месту жительства либо онлайн через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
 2. Справки о состоянии здоровья отчима (форма 164/у-96). Данная справка выдается участковым терапевтом по факту прохождения ряда специалистов, среди которых: психиатр, невропатолог, онколог, нарколог, инфекционист, фтизиатр, дерматолог-венеролог.
 3. Справки о состоянии здоровья усыновляемого ребенка (форма 160/у). Данная справка представляет собой выписку из медицинской карты ребенка. Бланк выдается в органах опеки и попечительства. После заполнения уполномоченным врачом справка подписывается медицинской комиссией в составе трех членов.
 4. Справки о доходах отчима (форма 2-НДФЛ), а также характеристики с места работы. Как справка, так и характеристика выдаются по месту официального трудоустройства потенциального усыновителя.
 5. Выписки из домовой книги по месту проживания отчима.
 6. Оригиналов и копий документов, подтверждающих наличие у отчима жилплощади на праве собственности, либо на иных законных правах. Сотрудники органов опеки могут провести проверку означенной недвижимости на предмет ее пригодности для проживания усыновляемого ребенка.
 7. Автобиографии отчима. Автобиография пишется в свободной форме, при этом в ней обязательно отражение информации о себе и своих ближайших родственниках, характере взаимоотношений с матерью усыновляемого ребенка, а также с самим ребенком. Кроме того, необходимо приведение доводов в пользу усыновления.
 8. Документального согласия матери ребенка на усыновление, а также свидетельства о заключении брака с потенциальным усыновителем.
 9. Документального и нотариально заверенного согласия биологического отца – в том случае, если супруга не является матерью-одиночкой, а отец ребенка жив и сохранил родительские права в полном объеме.

Процедура усыновления

Согласно ст. 125 СК РФ, процедура усыновления осуществляется судом на основании заявления заинтересованной стороны, в рассматриваемом случае – отчима, при непосредственном участии матери ребенка.

Ввиду специфики подобных дел, их рассмотрение осуществляется судебными органами в особом порядке, позволяющем соблюсти основные конституционные права всех заинтересованных лиц, в частности – сохранить тайну усыновления в неприкосновенности.

Рассматриваемая процедура складывается из следующих этапов:

 1. Подготовка перечня вышеозначенных документов.
 2. Обращение в органы опеки и попечительства с целью получения документального заключения, обосновывающего возможность усыновления и его соответствие интересам усыновляемого ребенка. Передача подготовленных документов в органы опеки.
 3. Рассмотрение сотрудниками органов опеки полученных документов и заявления заинтересованной стороны. Максимальный срок рассмотрения – 15 рабочих дней с момента получения заявления и документов.
 4. В случае положительного решения отчиму выдается соответствующее заключение, а ранее полученные документы передаются из органа опеки в суд для дальнейшего рассмотрения.
 5. Обращение заинтересованной стороны в суд с исковым заявлением об установлении усыновления на основании полученного согласования органов опеки и попечительства. Сроки рассмотрения иска законодательно не установлены.
 6. Предварительное судебное заседание, в ходе которого судья изучает предоставленные документы, устанавливает необходимость (либо ее отсутствие) привлечения свидетелей. Также в ходе предварительного заседания определяется дата основного слушания.
 7. Основное слушание, в ходе которого определяется возможность усыновления в соответствии с интересами ребенка, а также требованиями законодательства.

Исковое заявление

Основанием для обращения в суд является исковое заявление усыновителя (в рассматриваемом случае – отчима) ребенка.

Исковое заявление пишется в условно-свободной форме, однако, в нем необходимо отразить следующие сведения:

 • наименование судебного органа;
 • сведения о заявителе (усыновителе): ФИО, адрес проживания;
 • наименование органа опеки, согласовавшего возможность усыновления;
 • сведения о супруге заявителя: ФИО, адрес проживания, дата регистрации брака с заявителем;
 • сведения о ребенке: ФИО, дата и место рождения, информация о биологических родителях;
 • информация об отношениях заявителя с ребенком, обоснование необходимости усыновления;
 • перечень прилагающейся документации: включает копии вышеозначенных документов, копии паспортов заявителя и его супруги, а также копии свидетельства о рождении (либо паспорта) ребенка.

Основное слушание и вынесение решения

Окончательное решение о возможности усыновления принимается судом по итогам основного слушания на основании предоставленных материалов, а также показаний заинтересованных лиц. Помимо отчима и матери ребенка, на заседании также должны присутствовать представитель органов опеки и прокурор.

Кроме того, необходимо присутствие биологического отца ребенка либо его законного представителя – но лишь в том случае, если он не лишен родительских прав и принимает активное участие в воспитании ребенка. В противном случае (а также в случае, если мать ребенка является матерью-одиночкой) присутствие отца не требуется.

В случае принятия положительного решения о возможности усыновления в течение трех дней со дня основного заседания судом в орган записи актов гражданского состояния направляется выписка из вышеозначенного решения для регистрации отчима в качестве законного отца.

Права и обязанности усыновителя и усыновленного ребенка возникают с момента вступления принятого судом решения в законную силу.

Также на основании данного решения усыновитель вправе запросить разрешение на изменение фамилии, имени либо отчества усыновленного ребенка, а также даты и места его рождения, но лишь при условии согласия на то своей супруги – биологической матери ребенка.

Спорные ситуации

Основной процент спорных ситуаций по рассматриваемому классу гражданских дел приходится на следующие случаи:

 1. Отказ в возможности усыновления отчимом. Запрет усыновления может быть получен как на этапе обращения в органы опеки, так и на основании судебного решения, принятого в ходе основного слушания. В подобных ситуациях отказ может быть оспорен при обращении заинтересованной стороны в вышестоящий суд.
 2. Отказ биологического отца ребенка в даче разрешения на его усыновление отчимом. В данном случае усыновление становится фактически невозможным. Единственным решением для матери и отчима ребенка в подобных ситуациях является инициирование судебного разбирательства с целью полного лишения биологического отца ребенка родительских прав.

Лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста и находящиеся на попечении лишь одного родителя, могут быть усыновлены его (родителя) законным супругом – как отчимом, так мачехой.

Инициирование процедуры усыновления возможно при условии предоставления пакета необходимых документов в органы опеки и попечительства, получения соответствующего согласования и последующего обращения в гражданский суд по месту проживания. При этом основным условием вынесения положительного судебного решения является соответствие кандидата в усыновители требованиям, установленным положениями Семейного Кодекса РФ.

Не нашли ответа на свой вопрос? Звоните на телефон горячей линии 8 (800) 350-34-85. Это бесплатно.

Исковое заявление об усыновлении ребенка: заполненный образец в суд на удочерение ребенка жены

Исковое заявление в суд об усыновлении ребенка супруги образец

3 314 просмотров

После длительного сбора документов и выбора ребенка, гражданам предстоит очередное испытание – обращение в суд. Кандидаты должны тщательно подготовиться, собрать необходимые документы. На основании полученных данных необходимо оформить иск. Рассмотрим, как составить исковое заявление об усыновлении ребенка.

Когда необходимо исковое заявление об усыновлении

Одной из основных форм устройства является усыновление. Законодатель предусматривает ее в виде приоритетной. Усыновитель принимает ребенка в качестве кровного родственника. Это единственная форма устройства, которая официально связывает взрослого человека и ребенка на всю жизнь.

Поэтому усыновление устанавливается не приказом органа местного самоуправления, а решением суда. Таким образом, для усыновления несовершеннолетнего потребуется дополнительная процедура – инициация судебного процесса.

Порядок действий при усыновлении ребенка:

 1. Обращение в отдел опеки.
 2. Сбор документов.
 3. Получение заключения.
 4. Подбор ребенка.
 5. Составление иска.
 6. Направление в суд.
 7. Получение судебного решения.
 8. Регистрация усыновления в ЗАГС.

Форма

Заявление составляется в письменной форме. Удостоверение документов или иска у нотариуса не требуется.

Заявитель распечатывает исковое заявление и приложение по количеству лиц, присутствующих в деле. Правом подписи иска и удостоверения документов наделяется только истец.

Пример. Зарина и Петр получили заключение о возможности быть усыновителями. Они выбрали новорожденную девочку. Семья подала в отдел опеки заявление о согласии принять ребенка.

Сторонами в судебном процессе выступали заявители, отдел опеки, отдел ЗАГС, прокуратура. Таким образом необходимо подготовить 4 пакета документов для участников процесса + 1 для суда.

Копии документов необходимо заверить подписью заявителя. Также на документе необходимо написать: Копия верна.

Требования к оформлению искового заявления устанавливаются ст. 131 ГПК РФ. Отсутствие одного из пунктов ведет к отклонению документа.

Исковое заявление должно содержать следующие сведения:

 1. Название суда, в который подается заявление. Документы направляются в районный суд по месту нахождения организации, в которой воспитывается ребенок.
 2. Данные кандидата в усыновители. Указываются Ф.И.О. и место жительства гражданина. Целесообразно указать контактный номер телефона. Если в качестве усыновителей выступает семейная пара, то нужно указать данные каждого из них.
 3. Третьи лица. Перечисляется отдел ЗАГС и отдел опеки по месту нахождения организации, в которой воспитывается ребенок.
 4. Прокуратура района.
 5. Название иска.
 6. Информация о получении заключения. Указываются сведения о кандидатах (отсутствие судимости, наличие дохода, наличие жилья, соответствующего нормам, отсутствие заболеваний, сведения о постановке на учет в качестве усыновителя).
 7. Сведения о знакомстве с ребенком. Описывается порядок получения информации о ребенке (региональный оператор, отдел опеки, другие источники), процедура знакомства (личный контакт с несовершеннолетним, ознакомление с документами о родственниках, со сведениями о состоянии здоровья).
 8. Ссылка на закон. Указываются ст. 124 и 125 СК РФ.
 9. Требования об установлении усыновления.
 10. Дополнительные требования.
 11. Перечень прилагаемой документации. Перечисляются все документы, которые прилагаются к исковому заявлению и количество экземпляров.
 12. Подпись и дата. Если в качестве усыновителей выступает семейная пара, то необходимы подписи каждого из них.

Дополнительные требования

В качестве дополнительных требований можно указать:

 • изменение Ф.И.О. (ст. 134 СК РФ);
 • изменение даты и места рождения (ст. 135 СК РФ);
 • сохранение личных неимущественных прав (ст. 137 СК РФ);
 • удаление из детских документов информации о родителях;
 • внесение данных об усыновителях вместо сведений о кровных родителях (ст. 136 СК РФ).

Заявление об удочерении ребенка супруги – бланк 2021, скачать в doc

Исковое заявление в суд об усыновлении ребенка супруги образец
Только заявление об удочерении ребенка в суд станет юридическим основанием возникновения родительских прав и обязанностей в отношении девочки. То есть фактом признания наличия между людьми родственных связей, приравненных к кровным. Удочеренная девочка будет иметь такие же права и обязанности, как родной ребенок.

Если приемный ребенок – мальчик, в суд подается заявление об усыновлении.

Установить родственные отношения можно не только путем приема в семью чужого ребенка. Но и путем удочерения мачехой или отчимом. В таких случаях удочерение производится лицами, которые проживают совместно с детьми и у которых сложились хорошие отношения.

Поэтому перечень документов к заявлению будет короче, чем при удочерении ребенка из детского дома.

:

Заявление об удочерении ребенка двумя супругами

:

Заявление об удочерении отчимом

:

Заявление об удочерении мачехой

Плюсы усыновления ребенка

Для начала нужно отметить, зачем вообще нужно проводить эту процедуру. Дело в том, что после того, как суд принял решение установить усыновление, усыновляемый и усыновитель получают ряд преимуществ:

 • На любые действия, связанные с ребёнком (например, выезд за границу), больше не требуется согласие его биологического отца. Вообще биологический родитель теряет всякую правовую связь с ребёнком.
 • Правовая связь становится равносильной кровному родству. В результате ребёнок получает право на алименты, может наследовать усыновителю, и т. д.
 • Ребёнок может получить фамилию и отчество в честь усыновителя.

Именно поэтому заявление на усыновление ребенка жены и подаётся достаточно часто.

Рассмотрение судом дела

Получение согласия родителей ребенка на удочерение, как правило, вызывает наибольшие трудности в правильном оформлении.

В указанных целях рекомендуем обратиться к юристу за получением квалифицированной консультации.

Согласие родителя не требуется, когда такой родитель не известен, признан судом безвестно отсутствующим, недееспособным, лишен родительских прав (с даты лишения должно пройти не меньше 6 месяцев).

Если родитель уклоняется от воспитания ребенка, его содержания, а также больше 6 месяцев не проживает с ним, согласие на удочерение не требуется. Документ о согласии обоих родителей удочеряемого ребенка Закон требует от каждого. Причем в письменной форме, удостоверенной нотариально. Такое согласие может быть выражено ими лично в суде (тогда к нотариусу не нужно).

По заявлению лица, удочерившего ребенка, суд может принять решение об изменении в записи акта государственной регистрации рождения установочных данных родителя ребенка. И даже изменении даты рождения (для детей до года).

Кто может стать усыновителем?

Однако для того, чтобы усыновить ребенка супруги, отчим должен соответствовать ряду условий, установленным законом:

 • он не должен быть ограничен в дееспособности по психическому заболеванию;
 • он не должен быть в прошлом лишён родительских прав или ограничен в них, либо отстранён от опеки или попечительства над этим или другим ребёнком;
 • в прошлом у него не может быть отменённых судом усыновлений;
 • он не страдает одним из заболеваний, перечень которых установлен Правительством РФ (туберкулёз, онкология тяжёлых стадий, инвалидность I группы и т. д.);
 • он не является алкоголиком или наркоманом;
 • усыновитель должен иметь постоянное место проживания;
 • в прошлом у него не должно быть судимостей за ряд преступлений, перечисленных в законе (в частности, за изнасилование, убийство, терроризм и т. д.).

При этом в отличие от обычного усыновления, от отчима не требуют проходить особую подготовку. Также на него не действует правило о разнице в возрасте с ребёнком не менее 16 лет. Наконец, отчиму не обязательно подтверждать, что его доход не меньше прожиточного минимума.

Главное

Под усыновлением законодатель подразумевает форму устройства лица, оставшегося без опеки матери и отца или одного из родителей.

Конечным результатом выступает установление между усыновителем и усыновленным отношений, аналогичных тем, которые складываются между кровными родственниками.

На практике распространены случаи закрепления семейной связи между воспитанниками детских домов и одинокими супружескими парами, а также — между отчимом и детьми жены от первого брака.

Важно! Закон предъявляет к потенциальному усыновителю ряд требований, предусмотренных ст. 127 СК РФ. Рассматриваются только совершеннолетние претенденты с полной гражданской дееспособностью.

В обязательном порядке проверяется материальное положение, состояние здоровья и наличие судимостей за совершенные преступления.

Не имеют шансов оформить законную связь с несовершеннолетним лица, состоящие в браке с партнером того же пола.

Усыновить можно только несовершеннолетнего. Обязательно учитывается мнение малолетнего старше 10 лет. Лицо с 14 по 18 лет вправе самостоятельно участвовать в рассмотрении, подавать ходатайства и предоставлять предложения относительно назначения конкретного опекуна.

Чьё согласие требуется?

Для подачи в суд заявления об усыновлении ребенка жены, мужу нужно будет, прежде всего, получить согласие матери ребёнка. Если супруга не согласна – начинать процедуру бессмысленно.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Мировое соглашение о порядке общения с ребенком, образец

Усыновление ребенка жены от первого брака: особенности и процедура усыновления

Исковое заявление в суд об усыновлении ребенка супруги образец

Брак с матерью ребенка не наделяет мужчину родительскими правами и обязанностями. Но живя в одной семье отчиму нередко приходится воспитывать ребенка, участвовать в его образовании, обеспечивать его вещами и медицинской помощью.

Но он не сможет дать согласие на лечение, если матери не будет рядом. Юридически отчим и пасынок – практически посторонние люди. Изменить ситуацию поможет усыновление.

О том, как усыновить ребенка жены от первого брака, читайте в нашей статье.

Если у вас возникнут вопросы, можете бесплатно проконсультироваться в чате с юристом внизу экрана или позвонить по телефону 8 (800) 333-05-49 Бесплатный звонок для всей России.

Особенности усыновления ребенка жены от первого брака

Чтобы усыновить ребенка жены от первого брака, необходимо получить согласие (ст. 129 СК РФ):

 • жены;
 • ребенка в возрасте от 10 лет;
 • бывшего мужа.

Согласие бывшего мужа можно не получать (ст. 130 СК РФ), если он:

 • лишен родительских прав;
 • признан умершим в судебном порядке;
 • умер;
 • отцовство оспорено через суд;
 • больше 6 месяцев не проживает с ребенком без уважительной причины.

В других случаях мнение биологического отца ребенка необходимо учитывать.

В качестве согласия на усыновление понимается:

 1. Заявление, оформленное отцом в присутствии секретаря суда, судьи или помощника судьи. Документ составляется собственноручно. Нельзя оформить согласие на усыновление через представителя.
 2. Согласие, оформленное в нотариальной конторе. В этом случае отец может не посещать судебное заседание. Достаточно представить матери ребенка заверенный документ. В нем могут быть указаны данные нового мужа бывшей жены или согласие может быть оформлено на любого усыновителя.
 3. Устное согласие на усыновление. В этом случае отец должен лично присутствовать в судебном процессе.

Если ребенок достиг 10 лет, то он самостоятельно:

 • дает согласие на усыновление (в письменной или устной форме в судебном процессе);
 • дает согласие на смену фамилии;
 • высказывает мнение об изменении данных об отце в записи о рождении.

В соответствии со ст. 132 СК РФ согласие ребенка не нужно получать, если он не знает биологического отца и считает усыновителя своим кровным родителем. Мать ребенка также должна высказать свое мнение в процессе. Согласие матери не оформляется в письменной форме. Она высказывает его устно в судебном заседании.

При живом отце

Если отец ребенка жив, для усыновления понадобится:

 1. Получить его согласие.
 2. Если мужчина не дает согласие на усыновление, то можно лишить его родительских прав. Но для этого необходимо наличие веских оснований.

Если мать и ребенок не поддерживают отношения с отцом, то оформить усыновление будет сложнее. В такой ситуации необходимо:

 • попробовать найти его самостоятельно;
 • заявить мужчину в розыск;
 • признать отца ребенка пропавшим без вести (если розыск не дал результатов);
 • признать мужчину умершим в судебном порядке.

Процесс занимает больше 5 лет. Но после вступления решения суда о признании отца умершим в законную силу, ребенка можно усыновить без его согласия.

Отец лишен родительских прав

Чтобы лишить отца ребенка родительских прав, необходимо наличие одного из следующих оснований:

 1. Алкоголизм или наркомания (нужно доказать, что мужчина состоит на учете в наркологическом диспансере).
 2. Злостное уклонение от уплаты алиментов (нужно подтвердить справкой о расчете задолженности и приговором о привлечении к ответственности за злостное уклонение).
 3. Жестокое обращение с ребенком (подтверждается приговором суда о применении к ребенку физического, психологического, сексуального насилия).
 4. Злоупотребление родительскими правами (подтверждается приговором о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления, склонению к занятию проституцией или употреблению наркотиков).
 5. Совершение преступления против жизни и здоровья ребенка, матери ребенка, ее родных или ее нового мужа (подтверждается приговором суда).

При лишении отца ребенка родительских прав, усыновление может быть оформлено только через 6 месяцев после того, как решение суда вступило в законную силу.

При умершем отце

Если отец ребенка умер или признан умершим в судебном порядке, для усыновления нужно учесть мнение бабушки и дедушки. Это не значит, что они могут влиять на решение суда.

https://www.youtube.com/watch?v=IsioYWrzNac

Однако в соответствии со ст. 137 СК РФ родители покойного отца привлекаются в судебный процесс. Они могут просить о сохранении имущественных и личных неимущественных прав в отношении внука.

Если суд удовлетворяет их требование, то они сохраняют следующие права:

 1. На общение с ребенком. Причем, если мать и ее муж будут препятствовать общению, то бабушка и дедушка могут установить порядок общения с внуком в судебном порядке (ст. 55 СК РФ).
 2. На алименты со внука (после того, как он достигнет совершеннолетия).
 3. На наследство в случае смерти внука.

Соответственно ребенок сохраняет право на общение с бабушкой и дедушкой и на наследство в случае их смерти.

Процесс усыновления ребенка жены от первого брака

Процедура усыновления ребенка жены от первого брака проще, чем усыновление ребенка без родительского попечения. К супругу матери предъявляются менее строгие требования. Отчим освобождается от прохождения обучения для замещающих родителей и от предоставления сведений о доходах.

Процесс усыновления включает:

 1. Подготовку документов.
 2. Получение заключения о возможности быть усыновителем.
 3. Составление иска.
 4. Направление документов в суд.
 5. Судебный процесс.
 6. Регистрация усыновления.

Обратите внимание! При усыновлении не нужно платить госпошлину в суд. Все этапы процедуры абсолютно бесплатные. Взимание платы – незаконно.

Документы

Документы необходимы как при получении заключения о возможности быть кандидатом, так и при обращении в суд. Поэтому все справки лучше собирать в 2 экземплярах.

Перечень документов:

 • гражданский паспорт;
 • свидетельство о заключении брака с матерью ребенка;
 • согласие отца на усыновление, свидетельство о смерти, решение суда о признании умершим или лишении родительских прав;
 • свидетельство о рождении ребенка;
 • паспорт ребенка в возрасте от 14 лет;
 • паспорт матери ребенка;
 • медицинское заключение об отсутствии противопоказаний;
 • документы о правах на жилье (можно подать выписку из ЕГРН и договор купли-продажи – если жилье в собственности, договор найма – если квартира съемная или документы на жилье супруги).

Перед обращением в суд мужчине необходимо получить справку об отсутствии судимости. Ее можно заказать через портал Госуслуги. Она выдается в течение 30 дней с момента оформления заявления. Получить бумажный экземпляр справки можно в любом отделении МФЦ по выбору заявителя.

Также для судебного процесса нужно подготовить:

 • письменное согласие ребенка в возрасте от 10 лет;
 • медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.

Все справки и заявления нужно представить в виде оригиналов. Документы на жилье, свидетельства о рождении и заключении брака, а также паспорта сторон предоставляются в виде копий.

Получение заключения

Документы для получения заключения предоставляются в отдел опеки по месту постоянной или временной регистрации мужчины. Отдел опеки принимает решение в течение 10 дней. За это время они запрашивают документы и проводят в квартире семьи обследование условий проживания ребенка.

Если заявление о выдаче заключения было подано через Интернет, то при проведении обследования условий жизни ребенка необходимо предъявить оригиналы документов.

По результатам проверки мужчина получает акт обследования условий жизни. Если в нем отражена недостоверная информация, то его можно оспорить в суде.

Если все документы предоставлены правильно, а обследование прошло удачно, то отчим получит заключение о возможности быть кандидатом. Заключение о невозможности быть кандидатом в усыновители можно оспорить в суде.

Образец искового заявления

Исковое заявление об усыновлении ребенка жены от первого брака должно включать следующие сведения:

 • наименование суда;
 • данные отчима (Ф.И.О., адрес проживания, номер телефона);
 • данные матери ребенка (Ф.И.О., адрес проживания, номер телефона);
 • данные отца ребенка – если он жив (Ф.И.О., адрес проживания – если известен, номер телефона – если известен);
 • наименование районного отдела опеки;
 • данные районной прокуратуры по месту подачи заявления;
 • название заявления;
 • сведения о вступлении в брак с матерью ребенка и ее согласии на усыновление;
 • информация о том, что отношения с ребенком сложились, он согласен на усыновление;
 • данные отца ребенка и его мнение об усыновлении, информация о смерти или лишении родительских прав;
 • сведения о личных качествах усыновителя (уровень дохода, отсутствие судимости, отсутствие заболеваний, которые препятствуют исполнению родительских обязанностей);
 • ссылка на закон;
 • исковые требования;
 • перечень документов к иску;
 • дата и подпись.

Направление документов в суд

Документы подаются в районный или городской суд по месту постоянной или временной регистрации ребенка.

https://www.youtube.com/watch?v=yehc_pFDIjA

Перед подачей документов в суд, нужно уведомить стороны процесса:

 1. отдел опеки по месту регистрации ребенка;
 2. прокуратуру;
 3. отца ребенка.

Истец должен подготовить пакет документов для каждой из сторон и направить их почтой. К документам в суд прилагаются квитанции об оплате пересылки.

Направить документы в суд можно следующими способами:

 1. Лично. Перед обращением необходимо позвонить в суд и уточнить приемное время.
 2. Почтой. В конверт нужно вложить квитанции об отправлении документов сторонам процесса, иск, документы, опись вложения.
 3. Через сервис ГАС Правосудие. Истец должен иметь квалифицированную усиленную электронную подпись. В этом случае оригиналы документов нужно будет принести при подготовке к судебному процессу.

Через 5 дней после получения документов судом, секретарь позвонит и уведомит о назначении заседания. Если будут выявлены ошибки, то документы будут возвращены на доработку.

Судебный процесс

Усыновление проходит в закрытом судебном заседании. Это означает, что в зале суда могут присутствовать только граждане, которые получили повестки в суд.

В процессе заслушивается мнение матери, ребенка, усыновителя, отца ребенка. В случае смерти отца или признания его умершим в судебном порядке – заслушивается мнение бабушки и дедушки ребенка.

Отчим может указать в исковом заявлении просьбу о вынесении решения суда к немедленному исполнению. В этом случае не нужно ждать 30 дней для вступления решения суда в законную силу.

Регистрация усыновления

Суд в течение 3 дней с момента вступления судебного решения в законную силу направляет выписку из решения суда в отдел ЗАГС для внесения изменений в актовую запись. Но усыновителю и матери ребенка нужно посетить отдел ЗАГС для получения нового свидетельства о рождении ребенка.

Обратите внимание! Госпошлина в ЗАГС в такой ситуации не уплачивается.

Подать заявление на регистрацию усыновления можно лично или через Госуслуги. Но получить свидетельство об усыновлении и свидетельство о рождении ребенка можно только непосредственно в отделе ЗАГС.

Судебная практика

Как показывает практика, если отец ребенка дал согласие, то проблем с усыновлением не будет.

Пошаговое составление искового заявления об усыновлении ребенка жены. Образец документа

Исковое заявление в суд об усыновлении ребенка супруги образец

Удочерение (усыновление) детей регламентируется главой 19 СК РФ. Удочерив ребёнка супруги, отчим становится полноправным отцом. Иначе говоря он получает все права и обязанности родителя, указанные в ст. 63 и 64 СК РФ.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. 

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 (804) 333-20-57 . Это быстро и бесплатно!

С чего начать составление документа в суд?

Чтобы составить заявление на удочерение ребенка необходимо:

 1. Получить согласие супруги на эту процедуру.
 2. При наличии родного отца, его согласие тоже потребуется. Согласия должны быть в письменной форме и нотариально заверенные.

  До судебного решения биологический отец может отменить свое согласие, поэтому лучше решить этот вопрос перед подачей искового заявления.

 3. Исключения:

  • отец лишен прав в отношении ребенка;
  • пропал без вести;
  • недееспособен.
 4. Согласие ребенка, если ему уже исполнилось 10 лет.

Далее составляем иск.

Обязательные пункты

Строгой формы для данного заявления не установлено, тем не менее есть обязательные пункты.

В правом верхнем углу пишем наименование суда, в который заявитель обращается. Подобные процессы проходят в районных судах по месту проживания истца.

Информация об истце (ФИО, адрес регистрации, паспортные данные). Заинтересованные лица: мать, отец, органы опеки и попечительства по городскому округу., их адреса и телефоны.

Заявление:

 1. Описываем обстоятельства, в связи с которыми истец хочет удочерить ребенка, а именно официальный брак с матерью. Здесь указываем ФИО мамы, все данные о ребёнке, записанные в свидетельстве о рождении: ФИО, дата рождения, место жительства, наличие родственников (братьев, сестёр).
 2. Указываем, кто является биологическим отцом, его ФИО, место жительства. Пишем, что дочерью/сыном никогда не занимался и не интересовался ее/его судьбой, не проявлял заботы, не принимал участия в жизни ребенка.
 3. Подтверждаем отсутствие условий, препятствующих удочерению, установленных законодательством РФ:
  • судимости у будущего отца;
  • психическая невменяемость и недееспособность;
  • заболевания, которые определены постановлением Правительства РФ от 14.02.2013 № 117 (туберкулёз, онкология 3-4 стадий, инвалидность I группы, и т. д.);
  • лишение родительских прав, отстранение от опеки над этим, либо другим ребенком, отмененное судом право на удочерение;
  • наличие зависимостей (алкоголизм, наркомания);
  • отсутствие постоянного места жительства и постоянного дохода.
 4. Прописываем пункт об установившихся положительных отношениях отчима с ребенком:

  • знает ли ребенок об отсутствии родственных связей с усыновителем;
  • принимаете ли участие в жизни, есть ли совместные занятия и времяпрепровождения;
  • называет ли ребенок вас отцом и как относится к будущему удочерению.
 5. При необходимости прикладываем ходатайство о вызове свидетелей для подтверждения факта хороших отношений.

 6. Выражаем желание о смене фамилии и отчества ребёнка, если таковое присутствует.

  Прошу:

  • удовлетворить исковое заявление об удочерении/усыновлении (ФИО ребенка, дату рождения), добавляем пункт о статьях СК РФ, которыми руководствуемся (127, 129 и в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 275);
  • изменить ФИО на новые (указываем);
  • внести в свидетельство о рождении изменения об отце.

Скачать образец искового заявления об усыновлении ребенка жены

Прикладываем пакет документов (копии) к заявлению.Непосредственно в суде предоставляем оригиналы.

После составления заявление можно подать в суд лично, либо направить по почте заказным письмом с уведомлением. Госпошлина при подаче заявления на удочерение (усыновление) не оплачивается в соответствии с пп.14 п.1 ст.333.36 НК РФ. В назначенную судом дату нужно явиться на заседание.

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему – позвоните прямо сейчас:

+7 (804) 333-20-57 (Вся Россия)

Это быстро и бесплатно!

О правах человека и предпринимательства
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: